Sterrenwolkje.nl respecteert je privacy en neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Er zijn daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens

Wanneer je een comment plaatst worden de volgende door jou zelf verstrekte gegevens verzameld: je naam, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om eventueel met jou in contact te komen.

Waarom worden deze gegevens gebruikt?

Denk hierbij aan een winactie waaraan je hebt deelgenomen. Wanneer je hebt gewonnen zal ik jou een e-mail sturen om je hiervan op de hoogte te stellen en daarbij meteen om je adresgegevens vragen, zodat de prijs naar je verzonden kan worden.

Derden

Sterrenwolkje.nl zal je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren. Je gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt wanneer de derde partij de gewonnen prijs rechtstreeks naar jou opstuurt, maar pas nadat ik hiervoor schriftelijk toestemming heb ontvangen van jou. Ook worden je gegevens aan derden verstrekt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze blog wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Sterrenwolkje.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor jouw gebruiksgemak, bijvoorbeeld dat je niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen bij het plaatsen van een comment. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Sterrenwolkje.nl maakt ook gebruik van Google Analytics-cookies om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag.

Wijziging van privacyverklaring

Sterrenwolkje.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.